Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 251 253 254 254
28/01 kl 01 257 263 263 265
28/01 kl 02 241 244 242 243
28/01 kl 03 207 212 211 212
28/01 kl 04 164 170 172 172
28/01 kl 05 122 122 123 126
28/01 kl 06 93 96 97 99
28/01 kl 07 83 86 88 89
28/01 kl 08 98 100 100 103
28/01 kl 09 133 133 135 138
28/01 kl 10 180 173 174 176
28/01 kl 11 229 226 228 227
28/01 kl 12 270 264 267 268
28/01 kl 13 284 276 279 279
28/01 kl 14 269 269 272 273
28/01 kl 15 241 238 238 240
28/01 kl 16 196 193 195 196
28/01 kl 17 150 146 149 152
28/01 kl 18 119 113 115 116
28/01 kl 19 102 92 95 97
28/01 kl 20 108 101 101 102
28/01 kl 21 129 128 130 127
28/01 kl 22 166 163 163 164
28/01 kl 23 214 213 214 214

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 307 276 279 247 284
Max fra modell: 27.01 18 307 279 279 249 282
Max fra modell: 27.01 12 308 279 281 248 283
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm