Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 12 22 22 20
28/01 kl 01 24 32 20 14
28/01 kl 02 15 21 14 11
28/01 kl 03 11 19 15 10
28/01 kl 04 11 16 15 9
28/01 kl 05 5 10 9 9
28/01 kl 06 12 21 12 9
28/01 kl 07 6 16 10 -
28/01 kl 08 11 19 11 -
28/01 kl 09 14 22 13 -
28/01 kl 10 6 12 11 -
28/01 kl 11 8 14 18 -
28/01 kl 12 12 20 19 -
28/01 kl 13 13 20 17 -
28/01 kl 14 16 24 20 -
28/01 kl 15 17 26 22 -
28/01 kl 16 13 23 22 -
28/01 kl 17 16 27 23 -
28/01 kl 18 20 33 29 -
28/01 kl 19 17 31 27 -
28/01 kl 20 22 34 34 -
28/01 kl 21 22 37 39 -
28/01 kl 22 28 44 38 -
28/01 kl 23 29 46 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 63 46 49 18 91
Laveste værets virkning 17 5 -6 -12 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm