Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 212 42 254 -
29/01 kl 01 237 41 278 -
29/01 kl 02 237 42 279 -
29/01 kl 03 214 38 252 -
29/01 kl 04 176 40 216 -
29/01 kl 05 132 40 172 -
29/01 kl 06 97 36 133 -
29/01 kl 07 78 30 108 -
29/01 kl 08 81 35 116 -
29/01 kl 09 103 33 136 -
29/01 kl 10 139 35 174 -
29/01 kl 11 183 31 214 -
29/01 kl 12 225 28 253 -
29/01 kl 13 251 28 279 -
29/01 kl 14 253 18 271 -
29/01 kl 15 232 13 245 -
29/01 kl 16 194 11 205 -
29/01 kl 17 147 9 156 -
29/01 kl 18 104 10 114 -
29/01 kl 19 75 5 80 -
29/01 kl 20 67 7 74 -
29/01 kl 21 78 2 80 -
29/01 kl 22 107 6 113 -
29/01 kl 23 146 2 148 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 276 279 247 284
Laveste vannstand 101 86 74 70 97
Avvik gult nivå -13 -44 -41 -73 -36
Avvik orange nivå -30 -61 -58 -90 -53
Avvik rødt nivå -41 -72 -69 -101 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm