Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 243 258 254 -
29/01 kl 01 267 282 278 -
29/01 kl 02 269 284 279 -
29/01 kl 03 246 260 252 -
29/01 kl 04 203 218 216 -
29/01 kl 05 158 171 172 -
29/01 kl 06 131 146 133 -
29/01 kl 07 104 117 108 -
29/01 kl 08 110 125 116 -
29/01 kl 09 125 144 136 -
29/01 kl 10 159 178 174 -
29/01 kl 11 206 227 214 -
29/01 kl 12 241 259 253 -
29/01 kl 13 268 291 279 -
29/01 kl 14 266 286 271 -
29/01 kl 15 243 263 245 -
29/01 kl 16 204 225 205 -
29/01 kl 17 154 170 156 -
29/01 kl 18 106 127 114 -
29/01 kl 19 74 93 80 -
29/01 kl 20 68 87 74 -
29/01 kl 21 75 95 80 -
29/01 kl 22 104 121 113 -
29/01 kl 23 140 164 148 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 279 291 257 301
Laveste vannstand 98 82 68 64 88
Avvik gult nivå -13 -41 -29 -63 -19
Avvik orange nivå -30 -58 -46 -80 -36
Avvik rødt nivå -41 -69 -57 -91 -47
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm