Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 258 254 256 256
29/01 kl 01 283 278 278 277
29/01 kl 02 279 279 279 281
29/01 kl 03 259 252 255 254
29/01 kl 04 217 216 217 212
29/01 kl 05 165 172 175 167
29/01 kl 06 134 133 133 129
29/01 kl 07 108 108 109 110
29/01 kl 08 109 116 115 115
29/01 kl 09 133 136 137 136
29/01 kl 10 169 174 174 170
29/01 kl 11 209 214 214 211
29/01 kl 12 249 253 252 246
29/01 kl 13 269 279 272 272
29/01 kl 14 266 271 270 272
29/01 kl 15 240 245 243 244
29/01 kl 16 201 205 204 208
29/01 kl 17 152 156 158 155
29/01 kl 18 115 114 111 111
29/01 kl 19 87 80 80 78
29/01 kl 20 73 74 74 69
29/01 kl 21 83 80 81 82
29/01 kl 22 109 113 111 107
29/01 kl 23 151 148 147 141

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 307 276 279 247 284
Max fra modell: 27.01 18 307 279 279 249 282
Max fra modell: 27.01 12 308 279 281 248 283
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm