Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 31 46 42 -
29/01 kl 01 30 45 41 -
29/01 kl 02 32 47 42 -
29/01 kl 03 32 46 38 -
29/01 kl 04 27 42 40 -
29/01 kl 05 26 39 40 -
29/01 kl 06 34 49 36 -
29/01 kl 07 26 39 30 -
29/01 kl 08 29 44 35 -
29/01 kl 09 22 41 33 -
29/01 kl 10 20 39 35 -
29/01 kl 11 23 44 31 -
29/01 kl 12 16 34 28 -
29/01 kl 13 17 40 28 -
29/01 kl 14 13 33 18 -
29/01 kl 15 11 31 13 -
29/01 kl 16 10 31 11 -
29/01 kl 17 7 23 9 -
29/01 kl 18 2 23 10 -
29/01 kl 19 -1 18 5 -
29/01 kl 20 1 20 7 -
29/01 kl 21 -3 17 2 -
29/01 kl 22 -3 14 6 -
29/01 kl 23 -6 18 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 63 46 49 18 91
Laveste værets virkning 17 5 -6 -12 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm