Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 186 206 188 -
30/01 kl 01 215 239 223 -
30/01 kl 02 229 253 235 -
30/01 kl 03 219 242 226 -
30/01 kl 04 187 210 198 -
30/01 kl 05 152 169 155 -
30/01 kl 06 111 131 118 -
30/01 kl 07 84 102 90 -
30/01 kl 08 79 93 82 -
30/01 kl 09 87 103 95 -
30/01 kl 10 120 132 123 -
30/01 kl 11 158 171 160 -
30/01 kl 12 197 210 205 -
30/01 kl 13 232 245 233 -
30/01 kl 14 243 257 247 -
30/01 kl 15 234 248 240 -
30/01 kl 16 204 220 208 -
30/01 kl 17 160 178 165 -
30/01 kl 18 118 134 122 -
30/01 kl 19 81 97 85 -
30/01 kl 20 65 84 70 -
30/01 kl 21 64 85 73 -
30/01 kl 22 82 102 89 -
30/01 kl 23 117 136 123 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 279 291 257 301
Laveste vannstand 98 82 68 64 88
Avvik gult nivå -13 -41 -29 -63 -19
Avvik orange nivå -30 -58 -46 -80 -36
Avvik rødt nivå -41 -69 -57 -91 -47
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm