Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 198 188 187 189
30/01 kl 01 229 223 221 218
30/01 kl 02 240 235 235 232
30/01 kl 03 227 226 224 224
30/01 kl 04 199 198 200 190
30/01 kl 05 157 155 152 153
30/01 kl 06 120 118 113 113
30/01 kl 07 94 90 88 85
30/01 kl 08 85 82 80 81
30/01 kl 09 93 95 94 94
30/01 kl 10 120 123 124 124
30/01 kl 11 156 160 162 160
30/01 kl 12 199 205 202 200
30/01 kl 13 235 233 233 232
30/01 kl 14 249 247 249 248
30/01 kl 15 236 240 239 241
30/01 kl 16 208 208 212 209
30/01 kl 17 164 165 163 164
30/01 kl 18 122 122 118 121
30/01 kl 19 92 85 85 83
30/01 kl 20 73 70 66 68
30/01 kl 21 76 73 71 70
30/01 kl 22 99 89 87 88
30/01 kl 23 132 123 115 120

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 307 276 279 247 284
Max fra modell: 27.01 18 307 279 279 249 282
Max fra modell: 27.01 12 308 279 281 248 283
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm