Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 155 175 161 -
31/01 kl 01 191 213 199 -
31/01 kl 02 215 240 225 -
31/01 kl 03 219 241 225 -
31/01 kl 04 200 223 207 -
31/01 kl 05 169 198 173 -
31/01 kl 06 131 158 137 -
31/01 kl 07 104 130 108 -
31/01 kl 08 88 119 97 -
31/01 kl 09 94 123 103 -
31/01 kl 10 115 144 127 -
31/01 kl 11 151 180 164 -
31/01 kl 12 193 221 205 -
31/01 kl 13 233 263 247 -
31/01 kl 14 260 290 275 -
31/01 kl 15 265 301 284 -
31/01 kl 16 254 298 279 -
31/01 kl 17 225 272 243 -
31/01 kl 18 186 233 212 -
31/01 kl 19 149 201 178 -
31/01 kl 20 122 180 158 -
31/01 kl 21 113 166 151 -
31/01 kl 22 118 159 155 -
31/01 kl 23 139 187 181 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 279 291 257 301
Laveste vannstand 98 82 68 64 88
Avvik gult nivå -13 -41 -29 -63 -19
Avvik orange nivå -30 -58 -46 -80 -36
Avvik rødt nivå -41 -69 -57 -91 -47
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm