Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 170 161 155 155
31/01 kl 01 213 199 191 190
31/01 kl 02 240 225 217 217
31/01 kl 03 240 225 220 218
31/01 kl 04 222 207 204 199
31/01 kl 05 190 173 171 174
31/01 kl 06 155 137 130 133
31/01 kl 07 130 108 103 104
31/01 kl 08 112 97 92 94
31/01 kl 09 119 103 103 98
31/01 kl 10 140 127 122 122
31/01 kl 11 179 164 155 159
31/01 kl 12 216 205 199 201
31/01 kl 13 257 247 241 245
31/01 kl 14 288 275 274 276
31/01 kl 15 294 284 282 283
31/01 kl 16 277 279 280 282
31/01 kl 17 250 243 243 245
31/01 kl 18 220 212 209 211
31/01 kl 19 189 178 176 175
31/01 kl 20 161 158 159 160
31/01 kl 21 158 151 157 156
31/01 kl 22 171 155 163 162
31/01 kl 23 208 181 194 193

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 307 276 279 247 284
Max fra modell: 27.01 18 307 279 279 249 282
Max fra modell: 27.01 12 308 279 281 248 283
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm