Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 60 29 89 88
27/01 kl 14 100 31 131 132
27/01 kl 15 118 31 149 146
27/01 kl 16 111 29 140 139
27/01 kl 17 82 28 110 111
27/01 kl 18 36 36 72 63
27/01 kl 19 -17 30 13 14
27/01 kl 20 -63 38 -25 -28
27/01 kl 21 -91 34 -57 -54
27/01 kl 22 -94 39 -55 -51
27/01 kl 23 -72 39 -33 -29

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 143 208 144 151
Laveste vannstand -57 -61 -22 -52 -48
Avvik gult nivå -27 -33 32 -32 -25
Avvik orange nivå -44 -50 15 -49 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 5 -59 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm