Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -30 36 6 12
28/01 kl 01 21 34 55 62
28/01 kl 02 67 35 102 107
28/01 kl 03 94 38 132 130
28/01 kl 04 96 39 135 136
28/01 kl 05 77 30 107 110
28/01 kl 06 40 34 74 70
28/01 kl 07 -7 31 24 -
28/01 kl 08 -51 33 -18 -
28/01 kl 09 -79 34 -45 -
28/01 kl 10 -83 36 -47 -
28/01 kl 11 -62 36 -26 -
28/01 kl 12 -21 34 13 -
28/01 kl 13 31 27 58 -
28/01 kl 14 80 28 108 -
28/01 kl 15 110 24 134 -
28/01 kl 16 116 27 143 -
28/01 kl 17 98 24 122 -
28/01 kl 18 61 24 85 -
28/01 kl 19 11 25 36 -
28/01 kl 20 -40 28 -12 -
28/01 kl 21 -79 30 -49 -
28/01 kl 22 -95 34 -61 -
28/01 kl 23 -86 39 -47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 143 208 144 151
Laveste vannstand -57 -61 -22 -52 -48
Avvik gult nivå -27 -33 32 -32 -25
Avvik orange nivå -44 -50 15 -49 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 5 -59 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm