Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 -12 6 -14 -
29/01 kl 01 32 56 37 -
29/01 kl 02 85 110 91 -
29/01 kl 03 125 148 130 -
29/01 kl 04 139 162 145 -
29/01 kl 05 137 157 142 -
29/01 kl 06 108 131 116 -
29/01 kl 07 73 95 82 -
29/01 kl 08 26 49 34 -
29/01 kl 09 -10 15 -4 -
29/01 kl 10 -23 -1 -22 -
29/01 kl 11 -19 4 -16 -
29/01 kl 12 11 38 20 -
29/01 kl 13 60 81 74 -
29/01 kl 14 116 143 136 -
29/01 kl 15 154 190 186 -
29/01 kl 16 172 205 208 -
29/01 kl 17 161 203 199 -
29/01 kl 18 134 178 172 -
29/01 kl 19 92 137 124 -
29/01 kl 20 40 95 79 -
29/01 kl 21 -2 42 25 -
29/01 kl 22 -30 6 -1 -
29/01 kl 23 -34 2 -8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 146 205 163 160
Laveste vannstand -65 -63 -34 -73 -67
Avvik gult nivå -23 -30 29 -13 -16
Avvik orange nivå -40 -47 12 -30 -33
Avvik rødt nivå -50 -57 2 -40 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm