Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 -12 -14 -10 -11
29/01 kl 01 36 37 42 40
29/01 kl 02 90 91 94 93
29/01 kl 03 126 130 134 134
29/01 kl 04 142 145 149 152
29/01 kl 05 136 142 146 148
29/01 kl 06 110 116 120 122
29/01 kl 07 81 82 87 81
29/01 kl 08 33 34 36 36
29/01 kl 09 -5 -4 -2 2
29/01 kl 10 -23 -22 -18 -14
29/01 kl 11 -14 -16 -13 2
29/01 kl 12 21 20 32 33
29/01 kl 13 66 74 83 85
29/01 kl 14 132 136 151 132
29/01 kl 15 188 186 186 174
29/01 kl 16 206 208 197 190
29/01 kl 17 194 199 195 180
29/01 kl 18 164 172 160 151
29/01 kl 19 116 124 121 104
29/01 kl 20 62 79 60 51
29/01 kl 21 14 25 16 9
29/01 kl 22 -11 -1 -15 -26
29/01 kl 23 -15 -8 -26 -31

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 149 143 208 144 151
Max fra modell: 27.01 18 149 143 197 144 141
Max fra modell: 27.01 12 149 142 190 139 141
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm