Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 43 61 41 -
29/01 kl 01 40 64 45 -
29/01 kl 02 42 67 48 -
29/01 kl 03 45 68 50 -
29/01 kl 04 44 67 50 -
29/01 kl 05 50 70 55 -
29/01 kl 06 49 72 57 -
29/01 kl 07 55 77 64 -
29/01 kl 08 54 77 62 -
29/01 kl 09 55 80 61 -
29/01 kl 10 58 80 59 -
29/01 kl 11 54 77 57 -
29/01 kl 12 54 81 63 -
29/01 kl 13 57 78 71 -
29/01 kl 14 62 89 82 -
29/01 kl 15 60 96 92 -
29/01 kl 16 60 93 96 -
29/01 kl 17 55 97 93 -
29/01 kl 18 55 99 93 -
29/01 kl 19 56 101 88 -
29/01 kl 20 54 109 93 -
29/01 kl 21 57 101 84 -
29/01 kl 22 57 93 86 -
29/01 kl 23 57 93 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 56 109 91 64
Laveste værets virkning 25 23 40 9 9
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm