Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -72 73 1 -
30/01 kl 01 -33 66 33 -
30/01 kl 02 16 56 72 -
30/01 kl 03 60 56 116 -
30/01 kl 04 86 47 133 -
30/01 kl 05 90 50 140 -
30/01 kl 06 72 47 119 -
30/01 kl 07 39 42 81 -
30/01 kl 08 -4 43 39 -
30/01 kl 09 -44 37 -7 -
30/01 kl 10 -71 37 -34 -
30/01 kl 11 -76 34 -42 -
30/01 kl 12 -58 38 -20 -
30/01 kl 13 -21 40 19 -
30/01 kl 14 26 39 65 -
30/01 kl 15 71 42 113 -
30/01 kl 16 100 37 137 -
30/01 kl 17 106 38 144 -
30/01 kl 18 90 37 127 -
30/01 kl 19 57 37 94 -
30/01 kl 20 12 36 48 -
30/01 kl 21 -34 35 1 -
30/01 kl 22 -70 37 -33 -
30/01 kl 23 -86 34 -52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 143 208 144 151
Laveste vannstand -57 -61 -22 -52 -48
Avvik gult nivå -27 -33 32 -32 -25
Avvik orange nivå -44 -50 15 -49 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 5 -59 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm