Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 -80 32 -48 -
31/01 kl 01 -53 36 -17 -
31/01 kl 02 -11 32 21 -
31/01 kl 03 34 42 76 -
31/01 kl 04 69 35 104 -
31/01 kl 05 84 38 122 -
31/01 kl 06 79 33 112 -
31/01 kl 07 56 36 92 -
31/01 kl 08 20 36 56 -
31/01 kl 09 -20 31 11 -
31/01 kl 10 -52 39 -13 -
31/01 kl 11 -68 34 -34 -
31/01 kl 12 -64 39 -25 -
31/01 kl 13 -39 40 1 -
31/01 kl 14 0 47 47 -
31/01 kl 15 44 49 93 -
31/01 kl 16 80 54 134 -
31/01 kl 17 97 54 151 -
31/01 kl 18 93 56 149 -
31/01 kl 19 71 51 122 -
31/01 kl 20 35 59 94 -
31/01 kl 21 -8 55 47 -
31/01 kl 22 -48 53 5 -
31/01 kl 23 -73 51 -22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 143 208 144 151
Laveste vannstand -57 -61 -22 -52 -48
Avvik gult nivå -27 -33 32 -32 -25
Avvik orange nivå -44 -50 15 -49 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 5 -59 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm