Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 -24 -48 -60 -60
31/01 kl 01 7 -17 -33 -32
31/01 kl 02 52 21 14 14
31/01 kl 03 102 76 59 60
31/01 kl 04 135 104 96 96
31/01 kl 05 141 122 110 106
31/01 kl 06 133 112 106 107
31/01 kl 07 105 92 85 81
31/01 kl 08 67 56 51 51
31/01 kl 09 24 11 10 6
31/01 kl 10 -13 -13 -20 -24
31/01 kl 11 -34 -34 -36 -38
31/01 kl 12 -32 -25 -31 -34
31/01 kl 13 -8 1 -6 -6
31/01 kl 14 32 47 37 33
31/01 kl 15 79 93 80 82
31/01 kl 16 116 134 120 120
31/01 kl 17 132 151 139 140
31/01 kl 18 127 149 141 141
31/01 kl 19 112 122 116 115
31/01 kl 20 77 94 81 83
31/01 kl 21 36 47 38 40
31/01 kl 22 -2 5 -5 -4
31/01 kl 23 -28 -22 -26 -27

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 149 143 208 144 151
Max fra modell: 27.01 18 149 143 197 144 141
Max fra modell: 27.01 12 149 142 190 139 141
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm