Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 230 29 259 258
27/01 kl 14 270 31 301 302
27/01 kl 15 288 31 319 316
27/01 kl 16 281 29 310 309
27/01 kl 17 252 28 280 281
27/01 kl 18 206 36 242 233
27/01 kl 19 153 30 183 184
27/01 kl 20 107 38 145 142
27/01 kl 21 79 34 113 116
27/01 kl 22 76 39 115 119
27/01 kl 23 98 39 137 141

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 313 378 314 321
Laveste vannstand 113 109 148 118 122
Avvik gult nivå -27 -33 32 -32 -25
Avvik orange nivå -44 -50 15 -49 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 5 -59 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm