Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 259 259 259 258
27/01 kl 14 300 302 301 302
27/01 kl 15 317 322 319 316
27/01 kl 16 315 323 310 309
27/01 kl 17 279 290 280 281
27/01 kl 18 238 248 242 233
27/01 kl 19 178 189 183 184
27/01 kl 20 136 146 145 142
27/01 kl 21 105 116 113 116
27/01 kl 22 106 114 115 119
27/01 kl 23 125 138 137 141

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 316 375 333 330
Laveste vannstand 105 107 136 97 103
Avvik gult nivå -23 -30 29 -13 -16
Avvik orange nivå -40 -47 12 -30 -33
Avvik rødt nivå -50 -57 2 -40 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm