Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 205 - - 207
27/01 kl 13 258 259 259 259
27/01 kl 14 302 301 301 302
27/01 kl 15 316 319 319 319
27/01 kl 16 309 310 310 310
27/01 kl 17 281 280 280 280
27/01 kl 18 233 242 242 242
27/01 kl 19 184 183 183 182
27/01 kl 20 142 145 145 143
27/01 kl 21 116 113 113 113
27/01 kl 22 119 115 115 116
27/01 kl 23 141 137 136 134

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 319 313 378 314 321
Max fra modell: 27.01 18 319 313 367 314 311
Max fra modell: 27.01 12 319 312 360 309 311
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm