Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 167 179 176 182
28/01 kl 01 219 232 225 232
28/01 kl 02 263 280 272 277
28/01 kl 03 296 310 302 300
28/01 kl 04 299 312 305 306
28/01 kl 05 276 288 277 280
28/01 kl 06 243 252 244 240
28/01 kl 07 190 199 194 -
28/01 kl 08 154 162 152 -
28/01 kl 09 120 131 125 -
28/01 kl 10 119 125 123 -
28/01 kl 11 137 145 144 -
28/01 kl 12 176 185 183 -
28/01 kl 13 228 236 228 -
28/01 kl 14 273 283 278 -
28/01 kl 15 305 314 304 -
28/01 kl 16 309 316 313 -
28/01 kl 17 298 305 292 -
28/01 kl 18 260 267 255 -
28/01 kl 19 211 222 206 -
28/01 kl 20 156 169 158 -
28/01 kl 21 118 136 121 -
28/01 kl 22 107 123 109 -
28/01 kl 23 122 140 123 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 316 375 333 330
Laveste vannstand 105 107 136 97 103
Avvik gult nivå -23 -30 29 -13 -16
Avvik orange nivå -40 -47 12 -30 -33
Avvik rødt nivå -50 -57 2 -40 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm