Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 182 176 176 176
28/01 kl 01 232 225 225 224
28/01 kl 02 277 272 270 271
28/01 kl 03 300 302 303 303
28/01 kl 04 306 305 305 307
28/01 kl 05 280 277 280 280
28/01 kl 06 240 244 244 245
28/01 kl 07 192 194 194 194
28/01 kl 08 144 152 151 156
28/01 kl 09 120 125 125 125
28/01 kl 10 120 123 123 125
28/01 kl 11 143 144 143 145
28/01 kl 12 181 183 180 182
28/01 kl 13 230 228 228 229
28/01 kl 14 274 278 276 276
28/01 kl 15 302 304 306 305
28/01 kl 16 307 313 313 312
28/01 kl 17 290 292 294 291
28/01 kl 18 252 255 257 257
28/01 kl 19 203 206 210 208
28/01 kl 20 154 158 161 162
28/01 kl 21 121 121 124 123
28/01 kl 22 110 109 112 110
28/01 kl 23 123 123 127 126

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 319 313 378 314 321
Max fra modell: 27.01 18 319 313 367 314 311
Max fra modell: 27.01 12 319 312 360 309 311
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm