Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 115 41 156 -
29/01 kl 01 162 45 207 -
29/01 kl 02 213 48 261 -
29/01 kl 03 250 50 300 -
29/01 kl 04 265 50 315 -
29/01 kl 05 257 55 312 -
29/01 kl 06 229 57 286 -
29/01 kl 07 188 64 252 -
29/01 kl 08 142 62 204 -
29/01 kl 09 105 61 166 -
29/01 kl 10 89 59 148 -
29/01 kl 11 97 57 154 -
29/01 kl 12 127 63 190 -
29/01 kl 13 173 71 244 -
29/01 kl 14 224 82 306 -
29/01 kl 15 264 92 356 -
29/01 kl 16 282 96 378 -
29/01 kl 17 276 93 369 -
29/01 kl 18 249 93 342 -
29/01 kl 19 206 88 294 -
29/01 kl 20 156 93 249 -
29/01 kl 21 111 84 195 -
29/01 kl 22 83 86 169 -
29/01 kl 23 79 83 162 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 313 378 314 321
Laveste vannstand 113 109 148 118 122
Avvik gult nivå -27 -33 32 -32 -25
Avvik orange nivå -44 -50 15 -49 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 5 -59 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm