Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 158 176 156 -
29/01 kl 01 202 226 207 -
29/01 kl 02 255 280 261 -
29/01 kl 03 295 318 300 -
29/01 kl 04 309 332 315 -
29/01 kl 05 307 327 312 -
29/01 kl 06 278 301 286 -
29/01 kl 07 243 265 252 -
29/01 kl 08 196 219 204 -
29/01 kl 09 160 185 166 -
29/01 kl 10 147 169 148 -
29/01 kl 11 151 174 154 -
29/01 kl 12 181 208 190 -
29/01 kl 13 230 251 244 -
29/01 kl 14 286 313 306 -
29/01 kl 15 324 360 356 -
29/01 kl 16 342 375 378 -
29/01 kl 17 331 373 369 -
29/01 kl 18 304 348 342 -
29/01 kl 19 262 307 294 -
29/01 kl 20 210 265 249 -
29/01 kl 21 168 212 195 -
29/01 kl 22 140 176 169 -
29/01 kl 23 136 172 162 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 316 375 333 330
Laveste vannstand 105 107 136 97 103
Avvik gult nivå -23 -30 29 -13 -16
Avvik orange nivå -40 -47 12 -30 -33
Avvik rødt nivå -50 -57 2 -40 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm