Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 98 73 171 -
30/01 kl 01 137 66 203 -
30/01 kl 02 186 56 242 -
30/01 kl 03 230 56 286 -
30/01 kl 04 256 47 303 -
30/01 kl 05 260 50 310 -
30/01 kl 06 242 47 289 -
30/01 kl 07 209 42 251 -
30/01 kl 08 166 43 209 -
30/01 kl 09 126 37 163 -
30/01 kl 10 99 37 136 -
30/01 kl 11 94 34 128 -
30/01 kl 12 112 38 150 -
30/01 kl 13 149 40 189 -
30/01 kl 14 196 39 235 -
30/01 kl 15 241 42 283 -
30/01 kl 16 270 37 307 -
30/01 kl 17 276 38 314 -
30/01 kl 18 260 37 297 -
30/01 kl 19 227 37 264 -
30/01 kl 20 182 36 218 -
30/01 kl 21 136 35 171 -
30/01 kl 22 100 37 137 -
30/01 kl 23 84 34 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 313 378 314 321
Laveste vannstand 113 109 148 118 122
Avvik gult nivå -27 -33 32 -32 -25
Avvik orange nivå -44 -50 15 -49 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 5 -59 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm