Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 152 189 171 -
30/01 kl 01 188 227 203 -
30/01 kl 02 234 270 242 -
30/01 kl 03 276 311 286 -
30/01 kl 04 302 333 303 -
30/01 kl 05 304 328 310 -
30/01 kl 06 282 309 289 -
30/01 kl 07 245 271 251 -
30/01 kl 08 197 223 209 -
30/01 kl 09 158 179 163 -
30/01 kl 10 131 151 136 -
30/01 kl 11 125 148 128 -
30/01 kl 12 140 158 150 -
30/01 kl 13 168 191 189 -
30/01 kl 14 216 243 235 -
30/01 kl 15 259 286 283 -
30/01 kl 16 291 314 307 -
30/01 kl 17 292 320 314 -
30/01 kl 18 276 305 297 -
30/01 kl 19 244 274 264 -
30/01 kl 20 198 231 218 -
30/01 kl 21 151 181 171 -
30/01 kl 22 109 141 137 -
30/01 kl 23 97 128 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 316 375 333 330
Laveste vannstand 105 107 136 97 103
Avvik gult nivå -23 -30 29 -13 -16
Avvik orange nivå -40 -47 12 -30 -33
Avvik rødt nivå -50 -57 2 -40 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm