Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 -4 34 30 26
27/01 kl 14 1 29 30 26
27/01 kl 15 4 23 27 25
27/01 kl 16 6 18 24 26
27/01 kl 17 10 16 26 28
27/01 kl 18 12 13 25 27
27/01 kl 19 11 11 22 27
27/01 kl 20 7 10 17 23
27/01 kl 21 2 7 9 18
27/01 kl 22 -3 4 1 12
27/01 kl 23 -6 1 -5 6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 9 32 10 87
Laveste vannstand -5 -11 -4 -32 -9
Avvik gult nivå -65 -86 -63 -85 -8
Avvik orange nivå -88 -109 -86 -108 -31
Avvik rødt nivå -99 -120 -97 -119 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm