Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 30 30 30 26
27/01 kl 14 30 30 30 26
27/01 kl 15 27 28 27 25
27/01 kl 16 24 25 24 26
27/01 kl 17 25 27 26 28
27/01 kl 18 22 25 25 27
27/01 kl 19 18 20 22 27
27/01 kl 20 12 15 17 23
27/01 kl 21 6 8 9 18
27/01 kl 22 -1 2 1 12
27/01 kl 23 -5 -2 -5 6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 13 46 17 79
Laveste vannstand -5 -13 -7 -45 -26
Avvik gult nivå -65 -82 -49 -78 -16
Avvik orange nivå -88 -105 -72 -101 -39
Avvik rødt nivå -99 -116 -83 -112 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm