Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 25 - - 31
27/01 kl 13 26 30 30 30
27/01 kl 14 26 30 30 29
27/01 kl 15 25 27 27 26
27/01 kl 16 26 24 24 24
27/01 kl 17 28 26 26 25
27/01 kl 18 27 25 25 24
27/01 kl 19 27 22 22 21
27/01 kl 20 23 17 16 15
27/01 kl 21 18 9 9 8
27/01 kl 22 12 1 0 0
27/01 kl 23 6 -5 -5 -6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 30 9 32 10 87
Max fra modell: 27.01 18 30 7 32 9 72
Max fra modell: 27.01 12 31 6 28 6 71
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm