Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -6 1 -5 4
28/01 kl 01 -3 1 -2 5
28/01 kl 02 3 1 4 8
28/01 kl 03 7 0 7 8
28/01 kl 04 9 -2 7 7
28/01 kl 05 12 -4 8 8
28/01 kl 06 13 -4 9 10
28/01 kl 07 11 -3 8 -
28/01 kl 08 6 -1 5 -
28/01 kl 09 1 0 1 -
28/01 kl 10 -4 0 -4 -
28/01 kl 11 -7 -1 -8 -
28/01 kl 12 -9 -2 -11 -
28/01 kl 13 -7 -3 -10 -
28/01 kl 14 -2 -3 -5 -
28/01 kl 15 2 -1 1 -
28/01 kl 16 4 -2 2 -
28/01 kl 17 7 -2 5 -
28/01 kl 18 10 -4 6 -
28/01 kl 19 11 -5 6 -
28/01 kl 20 9 -6 3 -
28/01 kl 21 4 -6 -2 -
28/01 kl 22 -1 -4 -5 -
28/01 kl 23 -5 0 -5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 9 32 10 87
Laveste vannstand -5 -11 -4 -32 -9
Avvik gult nivå -65 -86 -63 -85 -8
Avvik orange nivå -88 -109 -86 -108 -31
Avvik rødt nivå -99 -120 -97 -119 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm