Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -8 4 -4 -
29/01 kl 01 -7 7 0 -
29/01 kl 02 -2 8 6 -
29/01 kl 03 4 8 12 -
29/01 kl 04 7 6 13 -
29/01 kl 05 9 5 14 -
29/01 kl 06 12 5 17 -
29/01 kl 07 12 5 17 -
29/01 kl 08 10 6 16 -
29/01 kl 09 4 8 12 -
29/01 kl 10 -1 11 10 -
29/01 kl 11 -5 13 8 -
29/01 kl 12 -8 14 6 -
29/01 kl 13 -9 17 8 -
29/01 kl 14 -6 18 12 -
29/01 kl 15 -1 18 17 -
29/01 kl 16 2 18 20 -
29/01 kl 17 4 19 23 -
29/01 kl 18 7 19 26 -
29/01 kl 19 10 21 31 -
29/01 kl 20 10 22 32 -
29/01 kl 21 7 22 29 -
29/01 kl 22 2 21 23 -
29/01 kl 23 -2 20 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 9 32 10 87
Laveste vannstand -5 -11 -4 -32 -9
Avvik gult nivå -65 -86 -63 -85 -8
Avvik orange nivå -88 -109 -86 -108 -31
Avvik rødt nivå -99 -120 -97 -119 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm