Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -7 17 10 -
30/01 kl 01 -9 14 5 -
30/01 kl 02 -7 9 2 -
30/01 kl 03 -2 6 4 -
30/01 kl 04 3 3 6 -
30/01 kl 05 6 -1 5 -
30/01 kl 06 9 -6 3 -
30/01 kl 07 12 -9 3 -
30/01 kl 08 12 -14 -2 -
30/01 kl 09 8 -19 -11 -
30/01 kl 10 4 -23 -19 -
30/01 kl 11 -1 -25 -26 -
30/01 kl 12 -5 -24 -29 -
30/01 kl 13 -8 -24 -32 -
30/01 kl 14 -8 -22 -30 -
30/01 kl 15 -5 -20 -25 -
30/01 kl 16 -2 -20 -22 -
30/01 kl 17 1 -20 -19 -
30/01 kl 18 4 -19 -15 -
30/01 kl 19 7 -18 -11 -
30/01 kl 20 10 -15 -5 -
30/01 kl 21 9 -13 -4 -
30/01 kl 22 6 -10 -4 -
30/01 kl 23 2 -5 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 9 32 10 87
Laveste vannstand -5 -11 -4 -32 -9
Avvik gult nivå -65 -86 -63 -85 -8
Avvik orange nivå -88 -109 -86 -108 -31
Avvik rødt nivå -99 -120 -97 -119 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm