Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 3 17 10 -
30/01 kl 01 -2 12 5 -
30/01 kl 02 -3 10 2 -
30/01 kl 03 -1 13 4 -
30/01 kl 04 -1 14 6 -
30/01 kl 05 -2 13 5 -
30/01 kl 06 -4 12 3 -
30/01 kl 07 -6 12 3 -
30/01 kl 08 -12 8 -2 -
30/01 kl 09 -20 0 -11 -
30/01 kl 10 -28 -7 -19 -
30/01 kl 11 -35 -14 -26 -
30/01 kl 12 -41 -18 -29 -
30/01 kl 13 -45 -22 -32 -
30/01 kl 14 -45 -22 -30 -
30/01 kl 15 -42 -17 -25 -
30/01 kl 16 -39 -13 -22 -
30/01 kl 17 -36 -9 -19 -
30/01 kl 18 -32 -5 -15 -
30/01 kl 19 -29 0 -11 -
30/01 kl 20 -24 4 -5 -
30/01 kl 21 -23 7 -4 -
30/01 kl 22 -22 8 -4 -
30/01 kl 23 -23 8 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 13 46 17 79
Laveste vannstand -5 -13 -7 -45 -26
Avvik gult nivå -65 -82 -49 -78 -16
Avvik orange nivå -88 -105 -72 -101 -39
Avvik rødt nivå -99 -116 -83 -112 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm