Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 10 24 17 -
30/01 kl 01 7 21 14 -
30/01 kl 02 4 17 9 -
30/01 kl 03 1 15 6 -
30/01 kl 04 -4 11 3 -
30/01 kl 05 -8 7 -1 -
30/01 kl 06 -13 3 -6 -
30/01 kl 07 -18 0 -9 -
30/01 kl 08 -24 -4 -14 -
30/01 kl 09 -28 -8 -19 -
30/01 kl 10 -32 -11 -23 -
30/01 kl 11 -34 -13 -25 -
30/01 kl 12 -36 -13 -24 -
30/01 kl 13 -37 -14 -24 -
30/01 kl 14 -37 -14 -22 -
30/01 kl 15 -37 -12 -20 -
30/01 kl 16 -37 -11 -20 -
30/01 kl 17 -37 -10 -20 -
30/01 kl 18 -36 -9 -19 -
30/01 kl 19 -36 -7 -18 -
30/01 kl 20 -34 -6 -15 -
30/01 kl 21 -32 -2 -13 -
30/01 kl 22 -28 2 -10 -
30/01 kl 23 -25 6 -5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 34 9 37 24 71
Laveste værets virkning 1 -6 1 -37 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm