Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 -4 -2 -6 -
31/01 kl 01 -8 0 -8 -
31/01 kl 02 -10 1 -9 -
31/01 kl 03 -7 1 -6 -
31/01 kl 04 -2 2 0 -
31/01 kl 05 2 5 7 -
31/01 kl 06 5 10 15 -
31/01 kl 07 10 15 25 -
31/01 kl 08 12 19 31 -
31/01 kl 09 12 24 36 -
31/01 kl 10 8 28 36 -
31/01 kl 11 4 31 35 -
31/01 kl 12 -1 34 33 -
31/01 kl 13 -6 35 29 -
31/01 kl 14 -8 36 28 -
31/01 kl 15 -8 37 29 -
31/01 kl 16 -5 40 35 -
31/01 kl 17 -3 46 43 -
31/01 kl 18 0 55 55 -
31/01 kl 19 3 66 69 -
31/01 kl 20 8 75 83 -
31/01 kl 21 10 77 87 -
31/01 kl 22 9 71 80 -
31/01 kl 23 6 61 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 9 32 10 87
Laveste vannstand -5 -11 -4 -32 -9
Avvik gult nivå -65 -86 -63 -85 -8
Avvik orange nivå -88 -109 -86 -108 -31
Avvik rødt nivå -99 -120 -97 -119 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm