Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 85 85 85 81
27/01 kl 14 85 85 85 81
27/01 kl 15 82 83 82 80
27/01 kl 16 79 80 79 81
27/01 kl 17 80 82 81 83
27/01 kl 18 77 80 80 82
27/01 kl 19 73 75 77 82
27/01 kl 20 67 70 72 78
27/01 kl 21 61 63 64 73
27/01 kl 22 54 57 56 67
27/01 kl 23 50 53 50 61

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 68 101 72 134
Laveste vannstand 50 42 48 10 29
Avvik gult nivå -65 -82 -49 -78 -16
Avvik orange nivå -88 -105 -72 -101 -39
Avvik rødt nivå -99 -116 -83 -112 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm