Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 80 - - 86
27/01 kl 13 81 85 85 85
27/01 kl 14 81 85 85 84
27/01 kl 15 80 82 82 81
27/01 kl 16 81 79 79 79
27/01 kl 17 83 81 81 80
27/01 kl 18 82 80 80 79
27/01 kl 19 82 77 77 76
27/01 kl 20 78 72 71 70
27/01 kl 21 73 64 64 63
27/01 kl 22 67 56 55 55
27/01 kl 23 61 50 50 49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 85 64 87 65 142
Max fra modell: 27.01 18 85 62 87 64 127
Max fra modell: 27.01 12 86 61 83 61 126
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm