Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 34 34 34 30
27/01 kl 14 29 29 29 25
27/01 kl 15 23 24 23 21
27/01 kl 16 18 19 18 20
27/01 kl 17 15 17 16 18
27/01 kl 18 10 13 13 15
27/01 kl 19 7 9 11 16
27/01 kl 20 5 8 10 16
27/01 kl 21 4 6 7 16
27/01 kl 22 2 5 4 15
27/01 kl 23 1 4 1 12

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 34 9 37 24 71
Laveste værets virkning 1 -6 1 -37 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm