Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 49 1 50 59
28/01 kl 01 52 1 53 60
28/01 kl 02 58 1 59 63
28/01 kl 03 62 0 62 63
28/01 kl 04 64 -2 62 62
28/01 kl 05 67 -4 63 63
28/01 kl 06 68 -4 64 65
28/01 kl 07 66 -3 63 -
28/01 kl 08 61 -1 60 -
28/01 kl 09 56 0 56 -
28/01 kl 10 51 0 51 -
28/01 kl 11 48 -1 47 -
28/01 kl 12 46 -2 44 -
28/01 kl 13 48 -3 45 -
28/01 kl 14 53 -3 50 -
28/01 kl 15 57 -1 56 -
28/01 kl 16 59 -2 57 -
28/01 kl 17 62 -2 60 -
28/01 kl 18 65 -4 61 -
28/01 kl 19 66 -5 61 -
28/01 kl 20 64 -6 58 -
28/01 kl 21 59 -6 53 -
28/01 kl 22 54 -4 50 -
28/01 kl 23 50 0 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 64 87 65 142
Laveste vannstand 50 44 51 23 46
Avvik gult nivå -65 -86 -63 -85 -8
Avvik orange nivå -88 -109 -86 -108 -31
Avvik rødt nivå -99 -120 -97 -119 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm