Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 49 52 50 59
28/01 kl 01 53 56 53 60
28/01 kl 02 57 61 59 63
28/01 kl 03 59 64 62 63
28/01 kl 04 60 65 62 62
28/01 kl 05 61 66 63 63
28/01 kl 06 62 67 64 65
28/01 kl 07 61 65 63 -
28/01 kl 08 57 61 60 -
28/01 kl 09 53 57 56 -
28/01 kl 10 48 52 51 -
28/01 kl 11 45 49 47 -
28/01 kl 12 43 47 44 -
28/01 kl 13 42 48 45 -
28/01 kl 14 47 53 50 -
28/01 kl 15 52 58 56 -
28/01 kl 16 54 61 57 -
28/01 kl 17 57 64 60 -
28/01 kl 18 59 67 61 -
28/01 kl 19 60 68 61 -
28/01 kl 20 58 68 58 -
28/01 kl 21 53 63 53 -
28/01 kl 22 50 60 50 -
28/01 kl 23 48 59 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 68 101 72 134
Laveste vannstand 50 42 48 10 29
Avvik gult nivå -65 -82 -49 -78 -16
Avvik orange nivå -88 -105 -72 -101 -39
Avvik rødt nivå -99 -116 -83 -112 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm