Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 59 50 49 49
28/01 kl 01 60 53 52 52
28/01 kl 02 63 59 58 57
28/01 kl 03 63 62 61 61
28/01 kl 04 62 62 61 60
28/01 kl 05 63 63 62 61
28/01 kl 06 65 64 62 61
28/01 kl 07 64 63 61 60
28/01 kl 08 61 60 58 57
28/01 kl 09 56 56 54 53
28/01 kl 10 52 51 50 49
28/01 kl 11 48 47 48 47
28/01 kl 12 43 44 45 45
28/01 kl 13 42 45 46 46
28/01 kl 14 45 50 50 51
28/01 kl 15 47 56 55 56
28/01 kl 16 48 57 56 58
28/01 kl 17 50 60 59 60
28/01 kl 18 54 61 60 60
28/01 kl 19 56 61 61 59
28/01 kl 20 55 58 58 57
28/01 kl 21 53 53 52 51
28/01 kl 22 51 50 49 48
28/01 kl 23 49 50 49 48

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 85 64 87 65 142
Max fra modell: 27.01 18 85 62 87 64 127
Max fra modell: 27.01 12 86 61 83 61 126
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm