Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 0 3 1 10
28/01 kl 01 1 4 1 8
28/01 kl 02 -1 3 1 5
28/01 kl 03 -3 2 0 1
28/01 kl 04 -4 1 -2 -2
28/01 kl 05 -6 -1 -4 -4
28/01 kl 06 -6 -1 -4 -3
28/01 kl 07 -5 -1 -3 -
28/01 kl 08 -4 0 -1 -
28/01 kl 09 -3 1 0 -
28/01 kl 10 -3 1 0 -
28/01 kl 11 -3 1 -1 -
28/01 kl 12 -3 1 -2 -
28/01 kl 13 -6 0 -3 -
28/01 kl 14 -6 0 -3 -
28/01 kl 15 -5 1 -1 -
28/01 kl 16 -5 2 -2 -
28/01 kl 17 -5 2 -2 -
28/01 kl 18 -6 2 -4 -
28/01 kl 19 -6 2 -5 -
28/01 kl 20 -6 4 -6 -
28/01 kl 21 -6 4 -6 -
28/01 kl 22 -4 6 -4 -
28/01 kl 23 -2 9 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 34 9 37 24 71
Laveste værets virkning 1 -6 1 -37 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm