Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 48 59 51 -
29/01 kl 01 51 63 55 -
29/01 kl 02 58 69 61 -
29/01 kl 03 66 77 67 -
29/01 kl 04 69 80 68 -
29/01 kl 05 73 84 69 -
29/01 kl 06 78 88 72 -
29/01 kl 07 79 90 72 -
29/01 kl 08 78 90 71 -
29/01 kl 09 74 87 67 -
29/01 kl 10 69 84 65 -
29/01 kl 11 66 83 63 -
29/01 kl 12 64 82 61 -
29/01 kl 13 64 83 63 -
29/01 kl 14 67 86 67 -
29/01 kl 15 72 91 72 -
29/01 kl 16 74 93 75 -
29/01 kl 17 77 96 78 -
29/01 kl 18 79 99 81 -
29/01 kl 19 82 101 86 -
29/01 kl 20 82 99 87 -
29/01 kl 21 78 94 84 -
29/01 kl 22 72 86 78 -
29/01 kl 23 65 79 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 68 101 72 134
Laveste vannstand 50 42 48 10 29
Avvik gult nivå -65 -82 -49 -78 -16
Avvik orange nivå -88 -105 -72 -101 -39
Avvik rødt nivå -99 -116 -83 -112 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm