Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 51 51 51 50
29/01 kl 01 56 55 55 54
29/01 kl 02 62 61 61 60
29/01 kl 03 63 67 67 66
29/01 kl 04 63 68 68 68
29/01 kl 05 62 69 69 69
29/01 kl 06 68 72 71 72
29/01 kl 07 73 72 71 72
29/01 kl 08 77 71 71 72
29/01 kl 09 77 67 67 68
29/01 kl 10 75 65 65 65
29/01 kl 11 72 63 63 61
29/01 kl 12 68 61 61 59
29/01 kl 13 66 63 62 60
29/01 kl 14 67 67 66 64
29/01 kl 15 69 72 72 69
29/01 kl 16 69 75 75 72
29/01 kl 17 69 78 77 74
29/01 kl 18 74 81 81 77
29/01 kl 19 80 86 85 82
29/01 kl 20 84 87 87 83
29/01 kl 21 85 84 84 81
29/01 kl 22 83 78 78 75
29/01 kl 23 75 73 71 68

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 85 64 87 65 142
Max fra modell: 27.01 18 85 62 87 64 127
Max fra modell: 27.01 12 86 61 83 61 126
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm