Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 1 12 4 -
29/01 kl 01 3 15 7 -
29/01 kl 02 5 16 8 -
29/01 kl 03 7 18 8 -
29/01 kl 04 7 18 6 -
29/01 kl 05 9 20 5 -
29/01 kl 06 11 21 5 -
29/01 kl 07 12 23 5 -
29/01 kl 08 13 25 6 -
29/01 kl 09 15 28 8 -
29/01 kl 10 15 30 11 -
29/01 kl 11 16 33 13 -
29/01 kl 12 17 35 14 -
29/01 kl 13 18 37 17 -
29/01 kl 14 18 37 18 -
29/01 kl 15 18 37 18 -
29/01 kl 16 17 36 18 -
29/01 kl 17 18 37 19 -
29/01 kl 18 17 37 19 -
29/01 kl 19 17 36 21 -
29/01 kl 20 17 34 22 -
29/01 kl 21 16 32 22 -
29/01 kl 22 15 29 21 -
29/01 kl 23 12 26 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 34 9 37 24 71
Laveste værets virkning 1 -6 1 -37 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm