Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 58 72 65 -
30/01 kl 01 53 67 60 -
30/01 kl 02 52 65 57 -
30/01 kl 03 54 68 59 -
30/01 kl 04 54 69 61 -
30/01 kl 05 53 68 60 -
30/01 kl 06 51 67 58 -
30/01 kl 07 49 67 58 -
30/01 kl 08 43 63 53 -
30/01 kl 09 35 55 44 -
30/01 kl 10 27 48 36 -
30/01 kl 11 20 41 29 -
30/01 kl 12 14 37 26 -
30/01 kl 13 10 33 23 -
30/01 kl 14 10 33 25 -
30/01 kl 15 13 38 30 -
30/01 kl 16 16 42 33 -
30/01 kl 17 19 46 36 -
30/01 kl 18 23 50 40 -
30/01 kl 19 26 55 44 -
30/01 kl 20 31 59 50 -
30/01 kl 21 32 62 51 -
30/01 kl 22 33 63 51 -
30/01 kl 23 32 63 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 68 101 72 134
Laveste vannstand 50 42 48 10 29
Avvik gult nivå -65 -82 -49 -78 -16
Avvik orange nivå -88 -105 -72 -101 -39
Avvik rødt nivå -99 -116 -83 -112 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm