Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 68 65 64 61
30/01 kl 01 61 60 58 55
30/01 kl 02 58 57 55 54
30/01 kl 03 57 59 57 55
30/01 kl 04 55 61 58 56
30/01 kl 05 54 60 58 57
30/01 kl 06 55 58 58 57
30/01 kl 07 58 58 56 57
30/01 kl 08 59 53 52 54
30/01 kl 09 57 44 43 47
30/01 kl 10 52 36 35 39
30/01 kl 11 46 29 28 31
30/01 kl 12 41 26 25 27
30/01 kl 13 36 23 23 25
30/01 kl 14 33 25 25 26
30/01 kl 15 34 30 30 30
30/01 kl 16 36 33 33 34
30/01 kl 17 37 36 36 36
30/01 kl 18 41 40 40 39
30/01 kl 19 48 44 45 43
30/01 kl 20 54 50 49 48
30/01 kl 21 57 51 48 50
30/01 kl 22 55 51 47 49
30/01 kl 23 53 52 46 48

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 85 64 87 65 142
Max fra modell: 27.01 18 85 62 87 64 127
Max fra modell: 27.01 12 86 61 83 61 126
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm