Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 51 -2 49 -
31/01 kl 01 47 0 47 -
31/01 kl 02 45 1 46 -
31/01 kl 03 48 1 49 -
31/01 kl 04 53 2 55 -
31/01 kl 05 57 5 62 -
31/01 kl 06 60 10 70 -
31/01 kl 07 65 15 80 -
31/01 kl 08 67 19 86 -
31/01 kl 09 67 24 91 -
31/01 kl 10 63 28 91 -
31/01 kl 11 59 31 90 -
31/01 kl 12 54 34 88 -
31/01 kl 13 49 35 84 -
31/01 kl 14 47 36 83 -
31/01 kl 15 47 37 84 -
31/01 kl 16 50 40 90 -
31/01 kl 17 52 46 98 -
31/01 kl 18 55 55 110 -
31/01 kl 19 58 66 124 -
31/01 kl 20 63 75 138 -
31/01 kl 21 65 77 142 -
31/01 kl 22 64 71 135 -
31/01 kl 23 61 61 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 64 87 65 142
Laveste vannstand 50 44 51 23 46
Avvik gult nivå -65 -86 -63 -85 -8
Avvik orange nivå -88 -109 -86 -108 -31
Avvik rødt nivå -99 -120 -97 -119 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm