Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 30 60 49 -
31/01 kl 01 29 59 47 -
31/01 kl 02 31 60 46 -
31/01 kl 03 37 66 49 -
31/01 kl 04 45 74 55 -
31/01 kl 05 52 81 62 -
31/01 kl 06 57 87 70 -
31/01 kl 07 65 95 80 -
31/01 kl 08 70 99 86 -
31/01 kl 09 74 102 91 -
31/01 kl 10 73 101 91 -
31/01 kl 11 71 101 90 -
31/01 kl 12 69 101 88 -
31/01 kl 13 66 102 84 -
31/01 kl 14 67 106 83 -
31/01 kl 15 70 112 84 -
31/01 kl 16 75 119 90 -
31/01 kl 17 81 123 98 -
31/01 kl 18 89 126 110 -
31/01 kl 19 91 129 124 -
31/01 kl 20 94 134 138 -
31/01 kl 21 95 132 142 -
31/01 kl 22 93 129 135 -
31/01 kl 23 90 123 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 68 101 72 134
Laveste vannstand 50 42 48 10 29
Avvik gult nivå -65 -82 -49 -78 -16
Avvik orange nivå -88 -105 -72 -101 -39
Avvik rødt nivå -99 -116 -83 -112 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm